ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

ഹെങ്‌ഷുയി ഡെചെംഗ് മെഷിനറി & എക്യുപ്‌മെന്റ് കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്

 tel  ഫോൺ :. +86 311 8929 6853

 fax  ഫാക്സ്:  +86 311 8929 6502

 email  ഇ-മെയിൽ: dci@chinagypsummachine.com

Adress   ചേർക്കുക: സുജിയാജുവാങ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്ക്, ജിഷോ, ഹെബി, ചൈന

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക